Deze foto is van voor de uitgebreide verbouwing in 1976. Te zien is het in 1968 gebouwde varkenshok en de in 1961 gebouwde en later uitgebreide loods. Opvallend zijn ook de melkbussen langs de kant van de weg, de boomgaard achter de loods en de bovengrondse electriciteitsdraden. De achterkant van de boerderij met het pannendak en de rieten kraag. De boerin op de foto is Jo de Koning (1910 - 1969). Zij was de vrouw van Toon Schoenmakers (1907 - 1989) en overleed in 1969. Op deze foto staat Toon I met zijn gezin. Toon II is het kleine manneke naast zijn vader. Op de achtergrond is een deel van het karschop zichtbaar.
Op de foto vlnr. boven Janus en Jan. Onder: Piet, Toon II, Toon I, Petronella Michielsen en Anna. De voorkant van de boerderij met zijn toenmalige bewoners, het gezin van Toon II (1907-1989) en Jo de Koning (1910-1969). De foto is gemaakt toen ze 25 jaar getrouwd waren in 1959. Op de foto vlnr. boven Ria, Jo, Annie, Jos en Jan en onder Nel, Piet, Toon II, Nettie, Jo de Koning, Toos, Toon III en Dina. De voorkant van het huis met een een inkijk langs het huis naar achteren. De foto is waarschijnlijk gemaakt rond 1940 en de personen zijn waarschijnlijk Jo de Koning, Toon II (klein manneke) en Toon II. De achterkant van de boerderij omstreeks 1967. De kinderen op de foto, zonen en dochter van Nel Sprangers-Schoenmakers en dochters en zonen van Toon III. Het meest rechtse manneke is Toon IV Jaartal van en personen op deze foto zijn onbekend. Voorkant van de boerderij met op de foto vlrn. boven Els Geerts, Thea Sprangers, Frie Geerts, Ben Sprangers, Toon IV, Corrie Schoenmakers, Nel Sprangers-Schoenmakers met zoon Wim. Onder Jolanda Schoenmakers, Kees Sprangers en Ton Sprangers. Een familiefoto van de nazaten van Toon III in 2000, bij het huwelijk van Johan en Gemma, die eigenaar van de boerderij waren van 1996 tot 2010

De boerderij en de familie Schoenmakers

De boerderij met als adres Ginderdoorstraat 4 (voormalig adres A281) is gebouwd omstreeks 1700. De geschiedenis van de familie Schoenmakers begint er echter pas op het einde van de 19e eeuw. Adrianus Schoenmakers (1818 - 1902) kwam toen in het bezit van de boerderij. Adrianus verstrekte in die tijd hypotheken. De toenmalige eigenaar kon omstreeks 1885 niet meer voldoen aan zijn verplichtingen, waardoor de boerderij van eigenaar wisselde. In 1911 bij de erfdeling kocht zijn jongste zoon Toon Schoenmakers (I: 1856 - 1931) de boerderij voor fl. 3.800,00. De boerderij, die toen in vervallen staat verkeerde, is door Toon weer helemaal opgeknapt. Bij de boerderij behoorde toen 18 ha. grond waarvan 4 ha. heide.
In 1934 kocht Toon's jongste zoon Toon (II: 1907 - 1989) de boerderij op de publieke verkoping voor fl. 18.000,00. Hij zette het gemengd bedrijf van zijn vader voort en ontgon de heide. In 1961 werd een moderne loods achter de boerderij gebouwd. In 1968 werd de boerderij gesplitst. Toon verhuisde met z'n vrouw en de nog inwonende kinderen naar de in 1962 gebouwde woning aan de Ginderdoorstraat 6. Zijn oudste zoon Toon (III: 1935) maakte de omgekeerde weg en zette de boerderij voort aan de Ginderdoorstraat 4. Het bedrijf gold niet langer meer als gemengd bedrijf. Toon maakte van het bedrijf een typisch veeteeltbedrijf. Het karschop ging tegen de vlakte en werd vervangen door een hok waarin varkens werden vermeerderd. De in 1961 gebouwde loods werd vergroot en dichtgemaakt, zodat hier varkens, jongvee, de werkpaarden en later de tractoren onderdak vonden. In de jaren die volgden, onderging ook de boerderij zelf een volledige gedaanteverwisseling. De boerderij bestond al die jaren uit een woongedeelte, een potstal en een boerenschuur. De verbouwing in 1975 bestond uit de volgende onderdelen:

 • In het woonhuis verdwenen de bedsteeën.
 • Het opkamer en de kelder verdwenen.
 • De dakpannen aan de achterzijde van het woonhuis maken plaats voor een rieten dak.
 • Het boerenschuurgedeelte werd bij de stal getrokken.
 • De potstal en de stal werden samengevoegd en met 7 meter verlengd. De koeien stonden nu evenwijdig met de weg ipv haaks erop.
 • Het riet op het stalgedeelte maakte plaats voor golfplaten.
 • De muren van de stal en schuur werden vervangen door een muur van steen.

In 1989 verdween het voormalige kippenhok en het laatste deel van de boomgaard om plaats te maken voor een ligboxenstal. Toon's tweede zoon Johan boerde inmiddels in maatschap met z'n vader, die in 1996 de Ginderdoorstraat verruilde voor een woning in het dorp. In 2000 werd Johan volledig eigenaar van de boerderij.
Al sinds het begin van de jaren '80 is er sprake van dat een groot deel van de grond behorende bij de boerderij "teruggegeven" moet worden aan de natuur. In 2010 is het zover. De boerderij met alles erop en eraan wordt overgenomen door de DLG (Dienst Landelijk Gebied). Johan verplaatst zijn boerderij naar Vragender in de Gelderse Achterhoek en de boerderij is voor het eerst sinds 1885 in vreemde handen, al gaat neef Arjan Schoenmakers er op huurbasis wonen. In 2011 koopt Ton (IV: 1963), de broer van Johan de boerderij terug van de DLG. Hij wordt hiermee de vierde Toon Schoenmakers, die eigenaar was/is van Ginderdoorstraat 4.

De renovatie in 2012

De renovatie in 2012 verloopt in 2 fasen. In de eerste fase wordt het woongedeelte aangepakt. In fase 2 wordt de stal omgevormd tot brouwerij met proeflokaal en boerderijterras.
Tijdens de verbouwing van het woongedeelte zijn de volgende zaken uitgevoerd:

 • De kozijnen aan de voorzijde zijn vervangen door identieke exemplaren.
 • Aan de voor- en rechterzijgevel is de scheur- en bolvorming  hersteld en het voegwerk vernieuwd.
 • De muren aan de aanbouw en de achterzijde van de woning zijn vervangen. De aanwezige ramen zijn vervangen door exemplaren, die beter bij het karakter van de boerderij passen.
 • De grote dubbele schuifdeur aan de voorkant van de woning is vervangen door een enkele kleinere (toog)deur.
 • De grote schuifdeur aan de achterkant van de woning is vervangen door een dubbele openslaande (toog)deur.

Binnen in de woning is ook een flink aantal veranderingen doorgevoerd. De karakteristieke aspecten, zoals de schouw, blijven uiteraard behouden en worden zelfs meer onder de aandacht gebracht dan in de oude situatie. De volgende zaken zijn uitgevoerd:

 • Alle vloeren zijn vervangen door geïsoleerde vloeren met vloerverwarming. De boerenplavuizen die hier tot 1958 hebben gelegen komen weer terug.
 • De verdiepingsvloer boven de keuken, het voormalige tanklokaal en de garage is vervangen. Hier ligt nu een authentiek balkenplafond. Het plafond van de keuken loopt nu evenwijdig aan het dak, zodat het gebint dat in de keuken staat volledig in het zicht komt. De plafonds in de kamer en de woonkamer zijn ontdaan van de systeemplafonds, zodat het oude balkenplafond weer volledig in het zicht is gekomen.
 • Het voormalige tanklokaal is als kantoor toegevoegd aan de woning en is middels een doorgang via een voormalige bedstee bereikbaar vanuit de woning.
 • De ruimte naast de keuken en achter het tanklokaal is in gebruik genomen als bijkeuken. Hierin zijn een toilet en een (tweede) trap naar boven aangebracht.
 • De driedubbele glazen deur in de woonkamer en de "nette" kamer is vervangen door een enkele deur zoals dat voor de verbouwing van 1975 ook was.

Boerderijterras en café

Toen Johan Schoenmakers in 2010 naar de Gelderse Achterhoek verhuisde, stond het bij broer Ton (IV) direct vast dat hij de boerderij wilde kopen. Dit trotse stukje familiebezit mocht niet verkwanseld worden. Toen Johan amper vertrokken was en de boerderij nog in handen was van de DLG, las Ton een artikel in BN De Stem dat de brouwers van de Pimpelmeesch een ruimte zochten voor het opstarten van een brouwerij. Toen Ton dit artikel gelezen had, stond het voor hem als bierliefhebber eigenlijk al vast wat hij met de boerderij wilde. Het stalgedeelte moest verbouwd worden tot een heuse bierbrouwerij voor de Pimpelmeesch. Ton en met name zijn vrouw Marianne zouden het bijbehorende proeflokaal met terras gaan exploiteren. Toen Ton de boerderij in april 2011 daadwerkelijk had gekocht, werd samen met architect en broer Ad Schoenmakers contact gezocht met de Pimpelmeesch. Na enkele gesprekken zaten de partijen op één lijn. Toen is begonnen met het vervolgtraject. De weg was lang, maar na een bezoek aan het gemeentehuis werd duidelijk dat het traject van de wijziging van het bestemmingsplan en het verkrijgen van de vergunning vooral medewerking zou ondervinden.
Een jaar later (juni 2012) was de bestemmingsplanwijziging een feit en in augustus 2012 is daadwerkelijk begonnen met de verbouwing. Na enkele maanden hard werken mag het resultaat er zijn! De boerderij is volledig gerenoveerd en is gereed om een belangrijke plaats te verwerven in de Chaamse gemeenschap.
Eind 2020 is onze huurder, dorpsbrouwerij de Pimpelmeesch vertrokken. Het groot deel van de voormalige brouwerij is toegevoegd aan het café.